linkedin
Eigen verantwoordelijkheid, maar wie controleert? Eigenaren van gebouwen zijn verplicht onderhoud te plegen, zodat hun gebouw in goede staat blijft. Dit wordt echter nauwelijks gecontroleerd. Hierdoor kunnen zich, vooral bij veel naoorlogse gebouwen, constructieve gebreken manifesteren. De Inspectie van VROM waarschuwt al langere tijd voor deze gebreken.
Eigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor materiƫle schade en persoonlijk letsel, als deze het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud.

Geen actie van lokale overheden
Ondanks de waarschuwingen van VROM-Inspectie zijn lokale overheden onvoldoende in actie gekomen. Levensgevaarlijke situaties, zoals het neerstorten van een galerij in Leeuwarden en het instorten van een gevel in Den Haag, konden dan ook niet uitblijven.
Kwaliteit van gebouwen
De bouwwereld staat niet stil en kennis en inzicht worden telkens vernieuwd. Ontwerp en prestatie van een gebouw moeten aan steeds meer normen, wetten en eisen voldoen. Helaas groeien bestaande gebouwen niet mee met de ontwikkelingen in de bouw. Veel oude gebouwen hebben dan ook een hoog energieverbruik en ongemakken van bouwfysische aard, waardoor veel geld verspild wordt.
GEBOUWEN